Εφαρμογές συστήματος PmB

Το σύστημα BlueshieldPmB εφαρμόζεται μεταξύ άλλων σε:

 

  • Οροφές και δώματα.
  • Βατές και μη επιφάνειες.
  • Φυτεμένα δώματα και ζαρντινιέρες.
  • Δεξαμενές και πισίνες.
  • Εκκλησίες και ναούς
  • Καταστρώματα γεφυρών
  • Επιφάνειες πάρκινγκ
  • Καταστρώματα πλοίων
  • Θεμελιώσει και στεγανολεκάνες

Σε εφαρμογές κτηριακών μονώσεων τοποθετείται σε:

 

  • μονώσεις ταρατσών και δωμάτων,
  • φυτεμένων και βατών
  • στεγανοποίηση πισινών,
  • θεμελιώσεις κατασκευών με στεγανολεκάνη,
  • χώρους στάθμευσης

Στεγάνωση Γεφυρών:

 

Το σύστημα στεγάνωσης της PmB, τοποθετείται σε γέφυρες, οχετούς και μεσόβαθρα πάνω από είκοσι χρόνια.

Το σύστημα μόνωσης της PmB έχει τοποθετηθεί παγκοσμίως σε περισσότερες από 6.000 γέφυρες προσφέροντας αποτελεσματική και εγγυημένη λύση για την στεγανοποίηση τόσο των νέων αλλά και των υφιστάμενων κατασκευών.
Η μεμβράνη PmB, είναι ανθεκτική στα λάδια, στο πετρέλαιο και σε χημικά.
Αυτές οι ιδιότητες την καθιστούν ιδανική για την στεγανοποίηση γεφυρών σιδηροδρόμων και σε συνδέσεις σιδηροτροχιών υψηλών ταχυτήτων.