Πεδία Εφαρμογής και διαδικασία
του συστήματος στεγάνωσης PmB

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ PmB
Πεδία εφαρμογής
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ PmB

Διαδικασία εφαρμογής μεμβράνης στεγάνωσης Blueshield PmB

Φάση 1

Προετοιμασία της επιφάνειας
(Το σύστημα στεγάνωσης για να λειτουργήσει απαιτεί υπόστρωμα καθαρό, στεγνό, χωρίς σαθρά σημεία).

Φάση 2

Έλεγχος της κατάστασης του υποστρώματος πριν από την εγκατάσταση

Φάση 3

Εφαρμογή του ασταριού του συστήματος στεγάνωσης Blueshield PmB
(Η εφαρμογή γίνεται με airless ή ρολό)

Φάση 4

Εφαρμογή της Μεμβράνης στεγάνωσης Blueshield PmB.
(ελαστομερής μεμβράνη πολυουρεθάνης 2 συστατικών. Η εφαρμογή γίνεται με τη χρήση ειδικού μηχανήματος ψεκασμού εν θερμώ).

Φάση 5

Διενέργεια ποιοτικού ελέγχου και έλεγχος του τελικού πάχους της εφαρμοσμένης μεμβράνης στεγάνωσης Blueshield PmB, με τη χρήση ειδικού μηχανήματος,

Scroll to Top