Πλεονεκτήματα & Ιδιότητες
του συστήματος στεγάνωσης PmB

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ PmB
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ PmB

Ιδιότητες μονωτικού υλικού Blueshild PmB

Απόλυτη Υδατοστεγανότητα

Αντοχή στην τριβή

Πρόσφυση

Γεφύρωση ρωγμών

Αντοχή στη φωτιά – αυτοσβενόμενο (κατηγορία Β2 κατά DIN 4102)

Ταχύτατη εφαρμογή

Εξαιρετική χημική αντοχή

Απόλυτη στεγανότητα χωρίς ραφές και ενώσεις

Αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στις θερμοκρασιακές μεταβολές

Αντοχή σε χημικά & χλωριούχα

Scroll to Top