Στεγάνωση γεφυρών

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ PmB

Το σύστημα στεγάνωσης της PmB, τοποθετείται σε γέφυρες, οχετούς και μεσόβαθρα πάνω από είκοσι χρόνια.

Το σύστημα μόνωσης της PmB έχει τοποθετηθεί παγκοσμίως σε περισσότερες από 11.000 γέφυρες (στοιχεία 2019) προσφέροντας αποτελεσματική και εγγυημένη λύση για την στεγανοποίηση τόσο των νέων αλλά και των υφιστάμενων κατασκευών. Η μεμβράνη PmB, είναι ανθεκτική στα λάδια, στο πετρέλαιο και σε χημικά. Αυτές οι ιδιότητες την καθιστούν ιδανική για την στεγανοποίηση γεφυρών σιδηροδρόμων και σε συνδέσεις σιδηροτροχιών υψηλών ταχυτήτων.

Το σύστημα μόνωσης της μεμβράνης PmB πληρεί τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των UK Network Rail Line και US AREMA. Λόγω της ταχείας πήξεως και του σύντομου χρόνου εφαρμογής του δίνει την δυνατότητα στους κατασκευαστές να εναρμονίζονται με τους χρονικούς περιορισμούς που συνήθως απαιτούν οι επισκευές των σιδηροδρομικών έργων. Το υλικό της μεμβράνης PmB μπορεί να δεχθεί φορτία εργοταξίου μόλις μία (1) ώρα μετά την εφαρμογή της.

Σημαντικό πλεονέκτημα είναι η επιτυχής εφαρμογή της σε όλες τις κλιματικές συνθήκες. Η Pitchmastic εφαρμόζει μια ποικιλία συγκολλητικών επιστρώσεων πάνω στην μεμβράνη PmB ώστε να επιτυγχάνεται η πρόσφυση των ασφαλτικών επιστρώσεων.

Το σύστημα στεγάνωσης της PmB αποτελεί το κύριο σύστημα στεγάνωσης γεφυρών σε πολλά κράτη και έχει πιστοποίηση από το BBA (British Board of Agrement) για στεγάνωση γεφυρών.

Scroll to Top