ΕΡΓΟ:

Στεγάνωση οροφής υπογείου προς φύτευση

ΠΕΡΙΟΧΗ:

Χαλάνδρι Αττικής

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ:

1.750 τ.μ.

Για την μόνωση της οροφής του υπογείου όπου και εφίστατο χώρος φύτευσης εφαρμόστηκε το σύστημα στεγάνωσης Blueshield PmB σε επιφάνεια 1.750 τ.μ.
Αρχικά απομακρύνθηκε το φυτικό χώμα και ακολούθησαν όλες οι απαιτούμενες προεργασίες του υποβάθρου (φάση 1).
Ακολούθησε η εφαρμογή της μεμβράνης στεγάνωσης PmB (φάση 2).
Στη συνέχεια τοποθετήθηκε γεωύφασμα με στρώση αποστράγγισης των υδάτων και επανατοποθετήθηκε το φυτικό χώμα για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου ενώ σε τμήμα του κατασκευάστηκε σύγχρονο γήπεδο μπάσκετ (φάση 3).
Όλες οι εργασίες πιστοποιήθηκαν από το Διεθνή οργανισμό ελέγχου BUREAU VERITAS.

Scroll to Top