ΕΡΓΟ:

Υγρομόνωση της οροφής του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου

ΠΕΡΙΟΧΗ:

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ νήσου ΣΥΡΟΥ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ:

1.150 τ.μ.

Το σύστημα στεγάνωσης με πολυουρία Blueshield PmB επιλέχθηκε για τη μόνωση της οροφής του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου στην Ερμούπολη Σύρου. Οι εργασίες αφορούσαν στην αποξήλωση των παλαιών μονωτικών επιστρώσεων και στην αποκατάσταση όλων των σαθρών τμημάτων του υποβάθρου (φάση Α). Μετά την πλήρη αποκατάσταση και προεργασία του υποβάθρου εφαρμόστηκε το σύστημα στεγάνωσης Blueshield PmB (φάση Β). Το έργο ολοκληρώθηκε με τον χρωματισμό των επιφανειών με αλειφατική επίστρωση πολυουρεθανικής βάσης, σε κεραμιδί και λευκή απόχρωση (φάση Γ).

φάση Α

φάση Β

φάση Γ

Scroll to Top