ΕΡΓΟ:

Εργασίες υγρομόνωσης και θερμομόνωσης επιφανειών κατοικίας

ΠΕΡΙΟΧΗ:

Βουλιαγμένη Αττικής

Το σύστημα στεγάνωσης με πολυουρία Blueshield PmB αποτέλεσε την επιλογή για τη μόνωση επιφανειών, νεόδμητης πολυτελούς κατοικίας στη Βουλιαγμένη.
Η διαδικασία εφαρμογής περιελάμβανε την προετοιμασία των επιφανειών με μηχανικά μέσα και χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων (φάση Α).
Στη συνέχεια εφαρμόστηκε το σύστημα στεγάνωσης Blueshield PmB σε οροφή και φυτεμένα δώματα (φάση Β).
Το έργο ολοκληρώθηκε με την εφαρμογή αφρού πολυουρεθάνης της BAYER για τη θερμομόνωση του κτηρίου (φάση Γ)

φάση Α

φάση Β

φάση Γ

Scroll to Top