ΕΡΓΟ:

Υγρομόνωση Δωμάτων οροφής Διοικητικού Μεγάρου Ομίλου ΟΤΕ

ΠΕΡΙΟΧΗ:

Μαρούσι Αττικής

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ:

Περίπου 5.000 τ.μ.

Το σύστημα στεγάνωσης Blueshield PmB επελέγη ως η ασφαλέστερη λύσηγια την οριστική αντιμετώπιση των προβλημάτων στεγάνωσης που παρουσίαζε η οροφή του Διοικητικού Μεγάρου ΟΤΕ, του μεγαλύτερου παρόχου τηλεφωνίας στην Ελλάδa.
Αρχικά αφαιρέθηκαν όλες οι παλιές κατεστραμμένες μονωτικές επιστρώσεις διαφόρων υλικών και επισκευάστηκαν τα σαθρά τμήματα με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων. (φάση Α).
Στη συνέχεια, για την εξασφάλιση της στεγάνωσης, εφαρμόστηκε το σύστημα πολυουρίας Blueshield PmB (φάση Β).
Τέλος ακολούθησε ο χρωματισμός του συστήματος στεγάνωσης σε γκρι απόχρωση με αλειφατική επίστρωση η οποία εξασφάλισε την προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία.

φάση Α

φάση Β

φάση Γ

Scroll to Top