ΕΡΓΟ:

Εργασίες στεγάνωσης επιφανειών δωμάτων κτηρίου ΥΜΑ-ΝΥΜΑ ΟΤΕ

ΠΕΡΙΟΧΗ:

Αθήνα

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ:

περίπου 2.400 τ.μ.

Για την οριστική αντιμετώπιση των προβλημάτων στεγάνωσης που παρουσίαζε το κτήριο ΥΜΑ – ΝΥΜΑ του ΟΤΕ στο κέντρο της Αθήνας, επελέγη το σύστημα στεγάνωσης Blueshield PmB ώς η πλέον ασφαλής και αξιόπιστη λύση.

Σε πρώτη φάση έγινε αποξήλωση των προηγούμενων μονωτικών επιστρώσεων και η προεργασία της επιφάνειας με μηχανικά μέσα και επισκευαστικά κονιάματα (φάση Α).

Στη συνέχεια εφαρμόστηκε το σύστημα στεγάνωσης με πολυουρία Blueshield PmB (φάση Β). Τέλος ακολούθησε διάστρωση με βιομηχανικό σκυρόδεμα ως τελική βατή επιφάνεια.

φάση Α

φάση Β

Scroll to Top