ΕΡΓΟ:

Yγρομόνωση & θερμομόνωση επιφανειών Εργαστηρίου Πειραματικής Εφαρμοσμένης Βιοϊατρικής Έρευνας & Εκπαίδευσης

ΠΕΡΙΟΧΗ:

Σπάτα Αττικής

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ:

15.000 τ.μ.

Το σύστημα στεγάνωσης με πολυουρία Blueshield PmB αποτέλεσε την επιλογή για τη μόνωση του συνόλου της θεμελίωσης (στεγάνολεκάνη) και όλων των λοιπών επιφανειών, νεόδμητου Εργαστηρίου έρευνας & εκπαίδευσης στα Σπάτα Αττικής.
Σε συνέχεια της σκυροδέτησης ακολούθησε προετοιμασία των επιφανειών με μηχανικά μέσα και χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων σε όλες τις επιφάνειες προς στεγάνωση.(φάση Α).
Σε επιμελημένη επιφάνεια εφαρμόστηκε το σύστημα στεγάνωσης Blueshield PmB (φάση Β).
Ακολούθησε η εφαρμογή αφρού πολυουρεθάνης της BAYER σε όλες τις οροφές του κτηρίου ώστε να θερμομονωθεί το κτήριο (φάση Γ). Το έργο είναι σε εξέλιξη.

φάση Α

φάση Β

φάση Γ

Scroll to Top